Generalforsamling

Tilalle medlemmer af Korea Klubben

Hermed indkaldes til Korea Klubbens årlige generalforsamling for foreningsåret 2023/2024og bestyrelsesåret 2024/2025.  

Generalforsamlingafholdes lørdagd. 24. februar 2024 kl. 14 til ca. 16.30 ogforegår på følgende adresse:

Sølvgade Skole,
Sølvgade16, lokale 32.  
1307 København

Ønskerman at stille op til den nye bestyrelse, og ønsker man sinkandidaturtekst delt i vores netværk, modtages kandidaturer til dennye bestyrelse til og med fredagden 2. februar kl. 16. Du skal sende dit kandidatur til info@koreaklubben.dk.

Detvil være muligt at stemme via brevstemmer og selvfølgelig ogsåpersonligt på selve dagen.  Brevstemmer vil blive optalt af tofrivillige udenfor den nuværende bestyrelse. Beslutninger træffesved simpel majoritet. Det er kun medlemmer med almindeligtmedlemskab, der har stemmeret. 
 
Brevstemmerskal sendes til brevstemme@koreaklubben.dk senestdagen før generalforsamlingen kl. 10.00,dvs. at brevstemmer modtaget efter kl. 10.00 d. 23. februar, erugyldige.

Stemmeseddelvil blive sendt ud efter 2. februar.
Med venlighilsen,
Bestyrelsen

Korea Klubbens årlige generalforsamling

Dato:
February 24, 2024
til
Tidspunkt:
14.00 - 16.30
Lokation:
Sølvgade Skole
(
Sølvgade16, lokale 32. 1307 København
)
Link til hjemmeside:
Telefon: