therapeutic sessions part 1

Denne onsdag eftermiddag inviterer NCRC og Korea Klubben til et arrangement med PAS-rådgiver Kristine Kim Nielsen som underviser via Ankestyrelsen.

Kom til en spændende eftermiddag med familie, traume- og psykoterapeut Kristine Kim Nielsen.
Sted: Gullandsgårdens store festlokale i kælderen , 2300 København kl. 17.00-21.00

Målgruppe: Adopterede og pårørende.

Denne eftermiddag vil Kristine fortælle om nogle af de oplevelser og erfaringer, som hun har gjort sig i forbindelse med sit arbejde med adopterede.

Derudover vil I få mulighed for at høre og om de sårbarheder og udfordringer, der kan være forbundet med at have en adoptions baggrund.

Eftermiddagen vil indeholde et oplæg fra Kristine med en kort præsentation om PAS i dens nuværende form via Ankestyrelsen, med nedenstående temaer. Der vil derudover være samtaler i mindre grupper, hvor I som adopterede kan tale sammen.

Der vil være indlagt pauser.

Der vil blive serveret mad og drikke.

Temaerne vil være følgende:

-Identitet, hvem er jeg, når jeg også har en adoptionsbaggrund?
- Hvilke mønstre kan man som adopteret have anlagt sig i forbindelse med traume, tilknytning og overlevelsesstrategier?
-Hvordan skelner man mellem normal adfærd og adoptionsrelaterede problemer?
-Er adopterede oftere repræsenteret i det psykiatriske system?
-Hvorfor kan konflikter være svære og nære relationer en udfordring?
-Hvilken oplevelser og erfaringer har man som PAS rådgiver gjort sig i forhold til støtte og hjælp?

Kristine Kim Nielsen har sin egen praksis i København, hvor hun har adoptivfamilier, voksne, børn og unge med en adoptionsbaggrund i rådgivning og terapi.

Herudover er Kristine tilknyttet Ankestyrelsen som adoptionskonsulent og gruppeleder for Ankestyrelsens gruppetilbud.

Kristine har mulighed for at tage udgangspunkt i sine egne erfaringer med at være vokset op i Danmark som adopteret fra Sydkorea.

Vel mødt.

Tilmelding:
https://koreaklubben.nemtilmeld.dk/130/

Therapeutic sessions part 1

Dato:
June 5, 2024
til
June 5, 2024
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Lokation:
Gullandsgårdens store festlokale i kælderen
(
2300 København
)
Link til hjemmeside:
Telefon: