ADOPTION

Det skønnes, at der er 24.000 internationalt adopterede i Danmark, heraf er omkring 9.000 adopteret fra Sydkorea. I perioden 1972-1985 ankom der omkring 400 børn om året fra Sydkorea. Adoptionsloven fastlægger de overordnede rammer for adoption og for retsvirkningerne, og adoptionsbekendtgørelsen udfylder en række af bestemmelserne. Danmark har i 1997 ratificeret Haagerkonventionen, som er en international rammekonvention, der fastlægger en række grundprincipper for international adoption.

Læs mere om Haagerkonventionen

Korea Klubben er en af de ældste foreninger af sin slags og trækker på mange års erfaringer med, hvordan det er at være koreansk adopteret i Danmark.

Vi tilbyder foredrag om bl.a. søgning af biologisk familie, at rejse til Korea, oplevelser med racisme og hvordan man tackler at blive behandlet anderledes pga. sit udseende etc.

I foredragene tages der som oftest udgangspunkt i forskellige vinkler på den personlige historie, men vi bestræber os desuden på at se temaet i et bredere perspektiv.

Vi har afholdt foredrag for adoptivfamilier, adoptanter, socialrådgivere, psykologer og andre fagpersoner, der ønsker mere viden om, hvordan de bedst kan rådgive adopterede.
For mere information kontakt os på
pas@koreaklubben.dk

Søgning af Biologisk Familie

Korea Klubben modtager løbende henvendelser vedr. søgning af familie i Korea. Forløbene er meget forskellige, så det er svært at sige noget generelt om mulighederne for at finde biologisk ophav. Vi anbefaler adopterede at kontakte os i forbindelse med søgning.

FAQs
Hvilke overvejelser bør jeg gøre mig?
Du kan f.eks. starte med at læse vores 10 spørgsmål du kan stille dig selv, inden du søger efter biologisk familie.

Hvordan kommer jeg i gang med at søge?
Du skal først og fremmest vide, hvem der har formidlet din adoption i Danmark og Korea. Det vil typisk være AC Børnehjælp i Aarhus og Korea Social Service (KSS) eller DanAdopt i Birkerød som samarbejder med Holt Children’s Services. Oplysningerne findes i din journal, som du og din familie fik, da du blev adopteret. Du vil blive bedt om en kopi af gyldigt pas og billeder af dig og din familie samt at skrive et essay om dig selv og din opvækst i Danmark, som bliver arkiveret i din sagsmappe hos den pågældende formidlende organisation. Disse oplysninger vil kun blive brugt i tilfælde af, at der er kontakt til den biologiske familie.

Hvad er et K-nummer og hvor finder jeg det?
Et K-nummer er dit journalnummer/case no. og kan findes i din journal. Det står oftest på omslaget og øverst i højre hjørne på papirerne.

Hvor lang tid tager det, inden jeg hører fra den formidlende organisation, når jeg har sendt min ansøgning?
Det tager typisk fra 3-6 måneder og op til 1 år.

Hvordan kommer jeg ud og ser mit koreanske børnehjem?
Du kan kontakte din formidlende organisation direkte. Det vil være en fordel, hvis du begynder 3-6 måneder før afrejse til Korea.

Hvis du er medlem af Korea Klubben, kan du kontakte os vedrørende søgning på mail: pas@koreaklubben.dk

Kontakt os

Hvis du gerne vil meldes ind i Korea Klubben eller i kontakt med os, kan du bruge kontaktformularen nedenfor.

Felter markeret med en asterix (*) er obligatoriske.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.