Om os

Hvad er Korea Klubben?

En forening for koreanske adopterede

Vi skaber kontakt mellem koreanske adopterede og rådgiver adopterede, deres familier og adoptionsprofessionelle. Samtidig ønsker vi at fungere som ambassadører for Korea i Danmark og for Danmark i Korea.

Foreningen tilbyder en lang række arrangementer, som omfatter sociale, kulturelle og adoptionsrelaterede aktiviteter.

Korea Klubben er en forening for koreanske adopterede. Som koreanske adopterede har vi adoption til fælles; vi er født i Korea og opvokset i Danmark.

Det giver os et fælles udgangspunkt for at udveksle erfaringer med afsæt i begge lande.

Vi afholder medlemsmiddage, foredrag og workshops, kulturrejser til Korea og internationale events.

Foreningen blev grundlagt i 1990 som en uafhængig, non-profit forening baseret på frivilligt arbejde.

Vi er en af de ældste og største foreninger af sin slags med omkring 500 medlemmer og støttemedlemmer.

Korea Klubben er medstifter af det internationale netværk IKAA – International Korean Adoptee Associations.

IKAA består af en række foreninger for koreanske adopterede fra Europa og USA.

Som en del af Korea Klubbens løbende virke, samarbejder vi med individer og andre foreninger, når og hvis foreningens interesser er sammenfaldende eller
overlapper.

Korea Klubbens Vedtægter

Koreaklubbens vedtægter er udarbejdet i samarbejde med organisationens medlemmer samt bestyrelse og vedtaget ved en årlig generel forsamling.

Læs her

Bestyrelse

Forperson
Jannie Jung Westermann

Ansvarsområder: Ledelse, administration og pressehenvendelser

Send en mail
Kasserer
Kasper Thorsøe Kliim

Ansvarsområder: Økonomi, Controlling og GDPR

Send en mail
Sekretær
Tanja Ji Colding

Ansvarsområder: Medlemsadministration og Kommunikation

Send en mail
Bestyrelsesmedlem
Tae Yang Lee

Sikkerhed og GDPR

Send en mail
Bestyrelsesmedlem
Lars Sun Liebing

Medlemmer og Events

Send en mail
Suppleant
Mia Quade

Internationalt og familiesøgning

Send en mail

Udvalg og Ch’ingu-redaktion

Aarhus Kontaktperson
Heidi Nielsen

Send en mail
Chefredaktør
Gitte Mose

Send en mail
Ch'ingu Team
Lars Ahn Peter, Brian Westergaard Romberg og Betina Jøns-Holm Marcussen

Send en mail

Lokale kontaktpersoner

Aarhus
Heidi Nielsen

Send en mail
Esbjerg
Lars Sun Liebing


Send en mail
Nordjylland
TBD
Send en mail
København
Betina Jøns-Holm Marcussen
Send en mail